Tuesday, 11 Aug 2020
Бизнес

Interpred – Офис площи под наем


Отдаване на офис площи под наем и комплексно управление на сградни инсталации и съоръжения в град София.

 

 

Комплексната услуга включва:

 • Охрана и противопожарна безопасност;
 • Поддръжка на външни съоръжения;
 • Поддръжка на зелени площи;
 • Дейности по зимно обслужване като снегопочистване и др.;
 • Обслужване по телефон и на рецепция;
 • Управление на обекти от техническата инфраструктура;
 • Експлоатация на сградни инсталации;
 • Ремонти;
 • Други услуги.

Потребителски мнения
 • Обслужване0.0
 • Цена0.0
 • Качество0.0
 • Потенциал0.0

Адрес: София 1040, бул. ”Драган Цанков” 36

Вашето мнение и потребителска оценка относно продукта/услугата